กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานนิวเคลียร์

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศ       การอบรมและฝึกซ้อมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
12. Clipping วท ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว สยามรัฐ 2 คอลัมน์ ข่าวสั้น สนช.รับร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์  ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
         หลังจากที่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สถาบันพลังงานนิวเคลียร์เวียนาม ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... 3 มิติ พบกับ Mr. Synchrotron และผองเพื่อนที่จะพาเราไปรู้จักกับแสงซินโครตรอนให้มากขึ้น / เก็บเกี่ยวความรู้กันต่อกับพลังงานนิวเคลียร์เรื่องใกล้ตัว “All About Radiation” (รู้รอบเรื่องรังสี) โดย ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
...  ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าหลายต่อหลายครั้ง จินตนาการต่างๆ ที่โลดแล่นอยู่ในนิยายเรื่องนั้นๆ ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโลกทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
... ที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับ IAEA เพื่อความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้ใช้และประชาชน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพิทักษ์ความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
... ที่ผ่านมา สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ปส. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ดังนั้น ขอให้ประชาชนในทุกภาคของไทยมีความมั่นใจ        ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
... ปส. กับ  สทอภ. และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะภารกิจสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อเปิด AEC ไทยอาจเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและสารเคมี รังสีต่างๆ ผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
19. CCilpping วท ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 6 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์อาทิตย์สำหรับเยาวชน: พลังงานนิวเคลียร์การลงทุนที่ได้หรือเสีย    ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
... 1 ก้อน ซึ่งมีขนาด 7 กรัมหรือเทียบเท่าขนาดของยางลบที่ติดที่ปลายดินสอนั้น จะเทียบเคียงได้กับพลังงานที่ได้จากการใช้น้ำมันถึง 158 ลิตรหรือถ่านหินถึง 1 ตัน พร้อมทั้งยืนยันว่า พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่สะอาด ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป