กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานชีวมวล

ทั้งหมด 48 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
          เกษตรกรจังหวัด ลำพูน เตรียมเสนอโครงการหมู่บ้านต้นแบบนวัตกรรมลำไย ต่อยอดจากโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต็อคเป็นเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวลที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ทำงานร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ในการดำเนินการรีไซเคิลลำไยฯ ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
              (25 มกราคม 2553) ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปจังหวัดลำพูน ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
... ซึ่งพลังงานเหล่านั้นได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ำ      รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
... 2546 และ 2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล ในวันที่ 25 มกราคม 2553 ณ โกดังธนบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ และโกดังกลาง อบจ.ลำพูน จ.ลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานในพื้นที่    ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
36. ก.วิทย์ฯ พร้อม “อัดแท่งชีวมวลลำไยค้างสต๊อค”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พร้อมคณะผู้ดำเนินโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546 และ 2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล เปิดแถลงข่าวเปิดโครงการอย่างเป็น โดยเลือกโกดังธนบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ อ.เมือง จ.ลำพูน หลัก กม.ที่ 61-62 เส้นทางเชียงใหม่-ลำปาง ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
37. Adaptation to Climate Change in Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการทำเรื่องพลังงานทดแทน อาทิ โซล่าร์เซลล์ พลังงานชีวมวล  และได้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (กรอ.วท.) เพื่อเป็นกลไกผลักดันการเพิ่มมูลค่า  ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2009
38. Adaptation to Climate Change in Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการทำเรื่องพลังงานทดแทน อาทิ โซล่าร์เซลล์ พลังงานชีวมวล  และได้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (กรอ.วท.) เพื่อเป็นกลไกผลักดันการเพิ่มมูลค่า  ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2009
... โครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคไปเป็นพลังงานชีวมวลในครั้งนี้ฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิจัยพลังงานทดแทน ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรลำไยภาคเหนือจัด“ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ปี 2546/2547 โดยนำไปเป็นพลังงานชีวมวล”               ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป