กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานชีวมวล

ทั้งหมด 48 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... สุวรรณคีรี) นายก้องศักดิ์ฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า “จังหวัดเชียงราย มีลำไยค้างสต๊อคปี 2546/2547 จำนวน 3,236 ตัน หรือคิดเป็น 7% ของลำไยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการบดย่อยและนำไปรีไซเคิลเป็นพลังงานชีวมวล ...
จันทร์, 27 กันยายน 2010
22. รมว.วท.มอบเครื่องบดย่อยชีวมวล ณ จ.เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล”  มาตั้งแต่ปลายปี 2552  ตามข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่กำหนดบดย่อยลำไยหน้าโกดังทั้ง 60 แห่งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ...
จันทร์, 13 กันยายน 2010
... และ นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานร่วมในงานแถลงข่าว ความก้าวหน้าโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล “ผลสำเร็จการบดลำไยหน้าโกดัง”  ...
พฤหัสบดี, 15 กรกฏาคม 2010
... การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเน้นพลังงานชีวมวลด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดและเข้าถึงชุมชน  รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของพี่น้องในชนบทให้เพิ่มมากขึ้น ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
... APCTT  ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท  ศูนย์วิจัยพลังงานชีวมวล จ.เชียงใหม่ และนำชมการอัดแท่งชีวมวล ...
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
... 2546 และ 2547  จำนวน 46,800  ตัน โดยการนำไปรีไซเคิลเป็นพลังงานชีวมวล  ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นมา และตามข้อตกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  จะต้องทำการบดทำลายลำไยหน้าโกดังทั้ง ...
พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2010
27. ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ ก. เกษตรฯ ทำลายลำไยอบแห้ง เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง)
... กรรณสต  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำไป        รีไซเคิลเป็นพลังงานชีวมวล  ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ณ  ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ  ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
... 20 ในปี 2565 โดยพลังงานทดแทนที่มีการส่งเสริมที่นำมาใช้มากที่สุด จะเห็นได้ว่าพลังงานชีวมวลคือพลังงานทดแทนที่มีการส่งเสริมให้นำมาใช้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 44 โดยตั้งเป้าจะผลิตไฟฟ้าให้ได้ 3700 เมกะวัตต์ ในปี ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010
29. รมว.กระทรวงวิทย์ฯ เปิดนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา วว.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... งานวิจัยพลังงานทดแทน ได้แก่ เอทานอล  ไบโอดีเซล  พลังงานชีวมวลและอื่นๆ  รวมทั้งงานวิจัยเพื่อสังคม ได้แก่  เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.  และการสาธิตเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี  ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
     (6 กุมภาพันธ์ 2553) ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546 และ 2547 โดยใช้เป็นพลังงาน     ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป