กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พระราชดำริ

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 10
71. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    สำหรับบ้านนางอย โพนปลาไหล เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในโครงการพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และเป็นที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นบริษัท ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 16 กันยายน 2558 ในห้วงเวลา 10 โมงเช้า – 1 ทุ่ม ภายในงานนอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สินค้าทั่วไปแล้ว ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ...
เสาร์, 22 สิงหาคม 2015
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยในการพัฒนาชุมชนด้านการบริหารจัดการน้ำและนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำอาศัยหลักการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
74. Cilppingวท ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 11 คอลัมน์ จับกระแส สานต่อโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับ'วันแม่  ...
พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2015
... ได้มีโอกาสเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำนวนมากที่อาสาไปช่วยงานพระราชดำริฯต่างๆ ซึ่งในตอนนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากในการทรงงาน ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
... 2558 ที่ผ่านมา มีผู้บริหาร ฝ่ายไทยนำโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015
... ณ สถาบันเดซี ทุกปี เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาด้านงานวิจัยกับสถาบันระดับโลกอย่างสถาบันเดซี   การประชุมสานต่อความร่วมมือเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มีผู้บริหาร ฝ่ายไทยนำโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... เพื่อนำเทคโนโลยีระดับสูงมาช่วยเหลือผู้ป่วยทุกๆ รูปแบบให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการในพระราชดำริต่างๆ โครงการที่พัฒนาเทคโนโลยีเก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการ และโครงการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ใช้เทคโนโลยีจากแสงซินโครตรอนคิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ ...
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2015
79. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  Royal Project ตามรอยพระบรมยาตรามหาราชาบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน : ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนี้ ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
...    ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงฯ ต้องการให้ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึง ...
จันทร์, 06 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป