กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พระราชดำริ

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 10
31. โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
Tags: [โครงการตามแนวพระราชดำริ, โครงการตามพระราชดำริ, โครงการในหลวง]  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์ศึกษา, พระราชดำริ]  ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ห้วยทราย, พระราชดำริ]  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2009
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เขาหินซ้อน, พระราชดำริ]  ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2009
Tags: [เศรษฐกิจ, หมู่บ้าน, สร้างสรรค์, แม่ข่าย, กระทรวงวิทยาศาสตร์, เศรษฐกิจ, พระราชดำริ]  ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
Tags: [โครงการแก้มลิง, ลงพื้น, โครงการในพระราชดำริ]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [แนวทางสนองพระราชดำริ]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
Tags: [สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, พระราชดำริ, ปลัดกระทรวง]  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งมีตัวแทนที่เป็นเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 70 คน มาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ        นอกจากนี้แล้วยังมีโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป