กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พยาธิ

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [สนช., พยาธิ, ย่านนวัตกรรม]  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
                     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... 3 คน ได้แก่ วิลเลียม ซี. แคมป์เบลล์ ชาวไอร์แลนด์ ซาโตชิ โอมุระ ชาวญี่ปุ่น จากการค้นพบวิธีใหม่ในการรักษาการติดเชื้อที่เกิดจากพยาธิตัวกลม   และโยวโยว ถู ชาวจีน จากการค้นพบวิธีใหม่ในการรักษาโรคมาลาเรีย ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
4. ก.วิทย์ เตรียมจัดงานเสวนา "ปักหมุดไทยก้าวสู่ Nobel Prize"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...           สาขา สรีรวิทยาหรือการแพทย์: วิธีใหม่เพื่อรักษาการติดเชื้อจากพยาธิตัวกลมและโรคมาลาเรีย               ...
พุธ, 14 ตุลาคม 2015
... 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  สป.วท. โดยได้รับความร่วมมือจากกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
... เช่น การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย คนไทยสุขภาพดีจากโภชนาการและชีวิตที่ดี การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ การตรวจกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งที่สำคัญตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยได้รับความร่วมมือจากกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ...
พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
8. เทคโนโลยี PET-CT วินิจฉัยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ กล่าวว่า การนำสารกัมมันตรังสีมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยการใช้เครื่องเพทซีทีสแกนคือ การนำเอาสารกัมมันตภาพรังสีฉีดเข้าในตัวคนไข้แล้วตรวจดูเมตะบอลิซึมในรอยโรคพยาธิสภาพ ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
... จันทราทิตย์  หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยา และห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการรักษาเฉพาะบุคคล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะผู้อำนวยการโครงการเภสัชพันธุศาสตร์ กล่าวว่า การวิจัยด้านจีโนมเดิมจำกัดวงเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ...
พฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2012
... จันทราทิตย์  และ รศ.พญ. ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกูล ภาควิชาพยาธิวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล             ...
พุธ, 05 ตุลาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป