กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พนักงานขับรถ

ทั้งหมด 14 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
Tags: [รับสมัคร, ลูกจ้างชั่วคราว, พนักงานขับรถ]  ...
จันทร์, 12 มกราคม 2015
... ประกันชีวิตต่าง ๆ ให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม พลขับ พนักงานขับรถ ทั้งภาครัฐและเอกชน  มีเครื่องมือในการควบคุมความเร็ว  - อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องการปรับปรุงถนนที่กลับรถ ทางโค้ง เส้นทางอันตรายที่ขึ้นเนินอะไรก็แล้วแต่ ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... วิธีการขับ และกระบวนการต่างๆ ของการขับรถไฟ รวมถึงการจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในการเดินรถไฟ และ การจัดทำ Hardware เครื่อง TRAIN DRIVING SIMULATOR โดยมีอุปกรณ์ควบคุมการขับรถจักร Alstom เสมือนอยู่ในห้องขับจริงเพื่อใช้ในการฝึกหัดขับรถจักรของพนักงานขับรถจักรเพื่อพัฒนาให้มีทักษะและความชำนาญในการขับรถจักรที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริง ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
4. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
...  ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ       วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา  จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ...
จันทร์, 12 มกราคม 2015
... ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (เทียบกับกลุ่มงานราชการกำหนดไว้ประเภทกึ่งฝีมือ)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า (ปวส.) จำนวน ...
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
... การฝึกงาน เป็นต้น   ตำแหน่ง:  พนักงานขับรถ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ดังนี้ ...
จันทร์, 13 ตุลาคม 2014
...       - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และ ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตำแหน่งที่ 3. พนักงานขับรถ วุฒิปริญญาตรี ...
จันทร์, 13 ตุลาคม 2014
8. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๑ อัตรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
... ๑ อัตรา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (เทียบกับกลุ่มงานราชการกำหนดไว้ประเภทกึ่งฝีมือ)  ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ ปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ ดูแลรักษา ...
ศุกร์, 18 เมษายน 2014
... จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (เทียบกับกลุ่มงานราชการกำหนดไว้ประเภทกึ่งฝีมือ) ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้     ปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ ...
พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2013
...  ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ 3. พนักงานขับรถ     ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ จำนวน  3 อัตรา ตำแหน่ง: 1. นักจัดการงานทั่วไป ...
พุธ, 16 ตุลาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป