กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฝึกอบรม

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... วิเคราะห์ทดสอบ และการฝึกอบรมใน Food Innopolis ล่าสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เจรจาทำความร่วมมือกับ TUS-Holdings และ Zhongguancun Science Park ของจีน เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการจากจีนมาลงทุนใน Food Innopolis ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
... Atomic Energy Agency) มีสมาชิก 161 ประเทศ, สภาความร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย (FNCA : Forum for Nuclear Cooperation) มีสมาชิก 12 ประเทศ และ ข้อตกลงความร่วมมือระดับ ภูมิภาคเพื่อการวิจัย พัฒนาและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเอเชีย ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... และลงนามร่วมกับ วว. ในการพัฒนาวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำฝนหลวง เครื่องบิน อีกทั้งจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ โดยจัดฝึกอบรมและสัมมนา ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... นำเทคโนโลยีก้าวไกล สร้างนวัตกรรมไทย ให้บริการมาตรฐานสู่สากล" สถาบันเสริมสร้างพัฒนาทักษะนักขับรถ ฝึกอบรมพร้อมต่อใบอนุญาตขับรถ เป็นผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีมีคุณภาพ ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
55. มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...      Mr. Md Zahid Hasan –Bangladesh Standards and Testing Institution ( BSTI) ตัวแทนจากประเทศบังคลาเทศ “ผมมาเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อหวังว่าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
                        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
... เพื่อสร้างฐานข้อมูลและแนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาโครงสร้างมาตรฐานแห่งชาติ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างสูงสุด ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ...
จันทร์, 11 มกราคม 2016
... เช่น โครงการนำร่อง “สวนยางในอนาคต”  โครงการวิจัยและพัฒนาร่วม  การจัดทำศูนย์ข้อมูล – ศูนย์แสดงสินค้า – โลจิสติกส์ – ตลาดกลาง – คลังสินค้า  รวมทั้ง สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
... โดยมีสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจร่วมเป็นวิทยากรโครงการ  จัดงานแถลงข่าวโครงการ “การสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ” ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป