กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฝึกอบรม

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดฝึกอบรม และฝึกซ้อมปฏิบัติการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
... ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน 1 เดือน 3) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ พร้อมทั้งผลักดันมาตรการทางภาษีที่จะเพิ่มความสามารถด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชน ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
... UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand เพื่อคัดเลือก SMEs กลุ่ม Start-up เข้าร่วมฝึกอบรมและนำเสนอผลงาน ผ่านการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ชิงเงินทุนพัฒนากิจการกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
44. ปรมาณูเพื่อสันติ แนะวิธียื่นขอใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๗     โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
...            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งเดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก" ให้กับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
46. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยเน้นการสนับสนุนไทยในด้านการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการ และนัยของการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดการศึกษาดังกล่าวในอนุภูมิภาค ทั้งนี้      ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... โดยมีทีมวิทยากรและฝึกอบรมจากฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์- 2 มีนาคม 2559 ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... ตลอดจนฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร           ในปี ๒๕๕๙ ปส. จะดำเนินการสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล การใช้งานของระบบ Radiation ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... และดำเนินกิจกรรมสร้างศักยภาพให้แก่นักวิชาชีพในสายงานถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดประชุมประจำปี การจัดฝึกอบรมและมีคู่มือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (technology licensing manual) ส่งผลให้การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
... เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) (Geographical Area - based Mapping) ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป