กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฝีมือ

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... SMEs ในครั้งนี้ เป็นงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้นำผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยฝีมือคนไทย และจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
52. นวัตกรรมสร้างชื่อ เครื่องจักรคนไทย ก้าวไกลสู่ AEC
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
สัปดาห์แรกนี้ พบกับเครื่องจักรคนไทย ก้าวไกลสู่ AEC พร้อมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ และร่วมสนุกกับของเล่นภูมิปัญญาไทยสร้างสุขมากมาย ลุ้นรับสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฟรี วันนี้ขอนำเสนอเครื่องจักรกลโดยฝีมือคนไทย ...
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2015
53. ผู้สนใจงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs วันแรก คึกคัก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีฝีมือคนไทย เพื่อผู้ประกอบการ SMEs จัดแสดงผลพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งตรงจากผู้ผลิต   ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ ...
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2015
... การให้บริการ และการส่งเสริมการลงทุน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร แรงงานมีฝีมือให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้ทันสมัย - จากนั้นก็ได้มีเวลาในการร่วมชมนิทรรศการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
... สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) นำเสนอกล้องโทรทรรศน์ฝีมือคนไทย มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner) สำหรับประชาชนที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศ และจัดแสดงอุกกาบาต แคมโป เดล เชียโล ที่ตกในประเทศอาร์เจนตินา เมื่อประมาณ ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป