กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฝีมือ

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
...  “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
...          “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
23. เครื่องเคลือบกระจก...ครั้งแรกกับฝีมือคนไทย
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ ส่องโลกนวัตกรรม)
ส่องโลกนวัตกรรม : เครื่องเคลือบกระจก...ครั้งแรกกับฝีมือคนไทย    ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช.  ผนึกกำลัง  วช. รฟท. แอร์พอร์ตเรลลิงก์ รฟม. สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และสถาบันวิจัยรางฯ ของญี่ปุ่น จัดงานโชว์นวัตกรรมระบบราง  ที่พัฒนาโดยคนไทยมีมาตรฐาน ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... 3) การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งการจ้างแรงงานในชลประทานและการจ้างงานเร่งด่วน และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 4) การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 5) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
       TRM (Thailand Reference Material) วัสดุอ้างอิงรับรอง ผลิตโดยฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและราคา ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.กฤษฏ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ สวทช. 21 พฤศจิกายน 2558
จันทร์, 25 มกราคม 2016
28. Clipping วท ประจำวันที่ 19 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 1,2 งานฝีมือผสมนวัตกรรม ดันร่มนาโนผงาดยุโรป-อาเซียน ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
                ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
... ในการส่งลำโปรตอนมายังเนื้องอกนั้นจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Pencil Beam Scan หรือ Spot Scanning    จากความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการใช้รังสีโปรตรอนรักษามะเร็ง (Photon Therapy) ดังกล่าวนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องเร่งบำบัดมะเร็งที่จะพัฒนาโดยฝีมือคนไทยต่อไปในอนาคต” ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป