กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฝีมือ

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
      25 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน แถลงผลสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบในโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
12. ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจให้ได้รับรู้และมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ กลุ่มนักเรียนอาชีวะที่มีฝีมือ หรือแม้กระทั่งเกษตรกรก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้ ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
13. Clipping วท ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ภาพถ่ายสุริยุปราคาฝีมือคนไทย ติด1ใน10สุดยอดภาพถ่ายโลก   เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
14. ประชุม 2nd Round Table Conference on Human Resources Development
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โชโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเร อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ศ.โยชินาโอะ มิชิมะ อธิการบดี Tokyo Institute of Technology  ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการพัฒนาแรงงานฝีมือและวิศวกรของไทยเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยในอนาคตรวมถึงการวางรากฐานประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
15. สตาร์ทอัพฝีมือคนไทย (การเล่นหุ้นอย่างมั่นใจด้วย JITTA) 30 เมษายน 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016
... ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือ การส่งเสริมความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้กับเยาวชนในวงกว้างเป็นพันธกิจหนึ่งของอพวช. ที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถดังกล่าวได้อย่างมั่นคง โดยอพวช. จะมุ่งสร้างความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์และสาขาสะเต็มให้กับสาธารณชน ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
17. Clippiing วท ประจำวันที่ 21 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 10 ครม.หนุนการวิจัย-พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าฝีมือคนไทย     ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2016
... ก็ต้องใช้เวลา ประมาณเกือบ 2 ล้านราย ในประเทศไทยเกือบ 90% เป็นธุรกิจ SMEs หมดนะ ที่เราส่งออกนี่ ต้องไปดูเขาพัฒนาฝีมือคุณภาพ ให้ทุนแล้วแต่เยอะแยะไปหมดให้การอบรม ออกแบบดีไซน์ คือแทบทุกเรื่อง ผมก็บอกให้ไปคิดให้เขาให้หมด ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
19. Clipping วท ประจำวันที่ 6 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 15 ดิจิตอลเอกซเรย์ฝีมือไทย      ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
... จ.ปทุมธานี        สวทช. จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากฝีมือของนักวิจัยไทยที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป