กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผ้าเบรกไร้ใยหิน

ทั้งหมด 3 ข้อมูลที่พบ

1. เทคโนโลยีผ้าเบรกไร้ใยหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ผ้าเบรกไร้ใยหิน, เทคโนโลยี, สิ่งแวดล้อม]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... มาตรฐานสากล 186. ผู้นำผ้าเบรกไร้ใยหิน 187. พัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็น 188. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 189. ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 190. เอนไซม์สำหรับรีไซเคิลกระดาษลามิเนต 191. KEEEN ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
3. เทคโนโลยีผ้าเบรกไร้ใยหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 30 ปี ในฐานะบริษัทของคนไทยรายแรกที่ได้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตผ้าเบรกไร้ใยหิน ซึ่งเป็นวัสดุที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม ไทย (iTAP)   ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป