กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
...    2.      นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             นโยบายหลัก             ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
32. ลูกคุณไข่ของใคร?...ลูกใครมาจากไข่ของคุณ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ควรมีการเสวนาเรื่องนี้อย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  โรงพยาบาลที่ให้บริการ แพทย์  แพทยสภา  ผู้รับบริการทั้งสามีและภรรยา   รวมถึงกลุ่มสตรีศึกษา   นอกจากนี้ยังมีกลุ่มศาสนาทุกศาสนา   ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
... (แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (รายงานผลการสำรวจการความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการเพื่อ ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ...
... 2552 ) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป