กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ประสบภัย

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [เนปาล, ผู้ประสบภัย, แผ่นดินไหว, บริจาค]  ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
Tags: [ผู้ประสบภัย, แผ่นดินไหว]  ...
จันทร์, 27 เมษายน 2015
3. ครัวกระทรวงวิทศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ครัวกระทรวงวิทศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม]  ...
พฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2011
4. รมว.วท. ลงพื้นที่แจกอาหารให้ชาวบ้านชุมชนวัดม่วง บางแค
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [วัดม่วง, บางแค, ลงพื้นที่, ช่วยผู้ประสบภัย, 14 พ.ย.54, 14 พ.ย.]  ...
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
Tags: [ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]  ...
อังคาร, 11 ตุลาคม 2011
Tags: [ผู้ประสบภัย, มอบของ, ช่วยเหลือ]  ...
เสาร์, 02 เมษายน 2011
7. ปันน้ำใจร้านค้าไทยพ้นวิกฤติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
Tags: [ผู้ประสบภัย, ร้านค้าผู้เดือดร้อน]  ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
... (กษ.) เป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่องการบูรณาการข้อมูลการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานทุกส่วนราชการเพื่อขอข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559 โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายการการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งให้ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... แก้มลิง – ขนมครก 7) การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8) การสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
10. Cipping วท. ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เยียวยาผู้ประสบภัย กรมชลฯลดน้ำอีกเขื่อนใหญ่น้ำแห้ง    สยามรัฐ 6  ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป