กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ประสบภัย

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. "มุ้งนาโน" กำจัดยุง ของนาโนเทค
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
... ได้นำผลงานวิจัยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเป็นผลงานวิจัยที่อาศัยกระบวนการนาโนเทคโนโลยีในการเคลือบเส้นใยก่อนนำมาทำเป็นมุ้ง หรือที่เรียกว่าเส้นใยนาโน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันยุงและสามารถกำจัดยุงได้ภายใน ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
... สามารถให้ผลผลิตมากพอสมควรคือประมาณ 900 กิโลกรัมต่อไร่  และเป็นพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ทั้งปี  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจะเข้าไปเยี่ยวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ...
ศุกร์, 29 ตุลาคม 2010
53. รมว.วิทย์ฯ มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทัพภาคที่ 1
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มอบเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ ข้าวสาร มุ้งนาโน ช่วยผู้ประสบภัยอุทกภัยผ่านกองทัพภาคที่ 1 โดยมี พลโท อุดมเดช  สีตบุตร  ...
พฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2010
... นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ เพื่อใชัในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณสี่แยกชุมชนบ้านประโดก อ.เมือง จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
... เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีเข้าช่วยผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมทั้งระยะเร่งด่วนและการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด  ในระยะแรกจัดทัพอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคจากผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัด ...
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010
56. ปันน้ำใจร้านค้าไทยพ้นวิกฤติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
... จัดทำขึ้นเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และเยียวยา ผู้ประสบภัยจากการสร้างภายในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประสบภัยร้านค้า หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้หลังเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง ระหว่างวันที่ ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
57. อุปกรณ์เคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... เลเมนต์ ทำให้มีสมบัติความแข็งแรงในการรับน้ำหนักได้มากถึง 160 กิโลกรัมเพิ่มความปลอดภัยและรวดเร็วในการทำงานของผู้ช่วยผู้ประสบภัยฉุกเฉิน นอกจากนี้ การถอดประกอบทำได้ง่าย สามารถเก็บพกพาได้สะดวก มีความคล่องตัวสูงทำให้เข้าถึงพื้นที่อุบัติเหตุได้รวดเร็ว ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... สู่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เราคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน และพลังแห่งน้ำใจ ไม่เคยเหือดแห้งหายไปจากสังคมไทย  ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป