กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ประสบภัย

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง  มอบเรือท้องแบนอเนกประสงค์พร้อมเครื่องยนต์  จำนวน 9 ลำ ให้กับ พลอากาศเอก อิทธิพร  ศุภวงศ์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ...
เสาร์, 02 เมษายน 2011
... และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน  รวมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สุด  ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในระยะยาว  ...
พฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2011
43. รมว.วท. มอบหมาย ให้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ...
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 2010
... 1 แห่ง สถานการณ์ขณะน้ำท่วม ถนนหนทางถูกตัดขาด ต้องใช้เรือในการขนส่งอาหารและน้ำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งอพยพไปอยู่บนถนนและบริเวณวัดท่าแค และยังติดอยู่ในบ้านบ้างบางส่วน  การประสบอุทกภัยของ ต.ท่าแค ...
จันทร์, 15 พฤศจิกายน 2010
45. ก.วิทย์ฯ มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สส.ทศพล เพ็งส้ม มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ มัสยิดอับดุลลานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี      ...
พฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2010
... คุณวชิรพงศ์ นาสารีย์ และคุณสมพงษ์ พงกันยา วิศวกรจากบริษัท เม็ตตาโลจิก อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย ที่มีบุคลากรมากความรู้ความสามรถด้านวิศวกรรม และได้มีส่วนร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย ...
พุธ, 03 พฤศจิกายน 2010
... และน้ำล้น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เรื่องที่สองคือ เรื่องภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของผู้ประสบภัยได้อย่างมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น  ปัจจุบันนี้ ...
พุธ, 03 พฤศจิกายน 2010
48. ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
 ...
อังคาร, 02 พฤศจิกายน 2010
49. การชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือในชุมชน
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
          จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลให้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ถูกตัด และดับเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยธรรมชาติ ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
50. ถุงลุยน้ำ
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องผู้ประสบภัยในหลายจังหวัด เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปบรรเทาทุกข์แด่ผู้ประสบภัยทั้งหลายเป็นการเบื้องต้น ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป