กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ประสบภัย

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
       เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ...
อังคาร, 11 ตุลาคม 2011
32. ผช.รมว.วท. มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้แก่จังหวัดนครสวรรค์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  เครื่องกรองน้ำดื่มนี้สามารถแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนน้ำของผู้ประสบภัยได้ ลักษณะเครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชนนี้สามารถนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง บ่อ หรือน้ำจากบาดาล มาผ่านระบบกรอง ...
อาทิตย์, 09 ตุลาคม 2011
... นายกมล บันไดเพชร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสุทธิ์เวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ...
อังคาร, 04 ตุลาคม 2011
    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น.  นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมและแจกถุงยังชีพ ...
อังคาร, 04 ตุลาคม 2011
... ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์     หลังจากนั้นในเวลา 10.00 น. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะได้ไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลย่านมัทรี ...
จันทร์, 03 ตุลาคม 2011
...           จากนั้นได้แจกถุงยังชีพ ยา และรองเท้าบูทยาง แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม บ้านน้ำทรง ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และได้เดินทางไปมอบรองเท้าบูทยางแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านยางตาล ...
ศุกร์, 30 กันยายน 2011
... และช่วงบ่ายที่วัดโกรกพระเหนือ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้ลงเรือตรวจการณ์ไปมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบภัย พร้อมตรวจสภาพน้ำท่วมในพื้นที่    ...
จันทร์, 26 กันยายน 2011
... จากนั้นได้แจกถุงยังชีพ ยา และรองเท้าบูทยาง แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และได้เดินทางไปมอบรองเท้าบูทยางแก่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยวัดไทรม้าเหนือ อ.เมือง จ.นนทบุรี ...
ศุกร์, 23 กันยายน 2011
... ต.คลองประสงค์ และมอบผักสวนครัวรั้ว  กินได้  การทำฟาร์มเห็ด  เลี้ยงปลาดุกในบ่อ  เลี้ยงเป็ดไก่  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ประสบภัย บ้านหน้าเขา ต.หน้าเขา อ.เขาพนม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถมีอาหารไว้กินเองในครัวเรือน ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2011
...            5. ทำเสื้อจำหน่ายเพื่อช่วยผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น      ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป