กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ตรวจราชการ

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ผู้ตรวจราชการ]  ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
2. แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายอลงกรณ์ เหล่างาม, วท.]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [พลังงานทดแทน, ผู้ตรวจราชการ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, วว., นวัตกรรม, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
4. ผู้ตรวจราชการ
(EventList / ผู้ตรวจราชการ)
5. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
(EventList / หัวหน้าผู้ตรวจราชการ)
                                  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
... นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการ เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อมูลคำสั่งตามไฟล์แนบ คลิ๊กที่นี่       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ โดยมีนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธาน นายอลงกรณ์ เหล่างาม ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคมและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและรับมอบตราสัญลักษณ์ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมีนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมด้วย     ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป