กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. ผู้ตรวจราชการ วท.แจกกางเกงแก้วและมุ้งนาโน ณ วัดเวฬุวนาราม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ และคณะ เดินทางไปยังวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง ...
พฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2011
... และนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้ติดตามได้เดินทางไปชุมชนริมคลองทวีวัฒนา ชุมชนศิริเกษม 19 หมู่บ้านภัทรสรณ์วิลล่า แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ   ...
อังคาร, 08 พฤศจิกายน 2011
...    ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ และ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล ได้ร่วมแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน ...
อังคาร, 18 ตุลาคม 2011
... นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเข้าไปแจกอาหารและน้ำดื่มในชุมชนวัดสามวิหาร และชุมชนใกล้เคียง ในอำเภอเมืองอยุธยา ...
พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2011
... นายกมล บันไดเพชร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสุทธิ์เวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ...
อังคาร, 04 ตุลาคม 2011
    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น.  นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมและแจกถุงยังชีพ ...
อังคาร, 04 ตุลาคม 2011
... ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะ เข้ารับการฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรน ...
จันทร์, 03 ตุลาคม 2011
 เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2554  ดร.สิทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ บ้านน้ำทรง ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี  ...
ศุกร์, 30 กันยายน 2011
... ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ...
พุธ, 14 กันยายน 2011
... ต. แสงจันทร์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เป็นผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว           ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป