กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
...       ด้าน นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
        ดร. สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ...
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
... เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ดร. วีระพงศ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
... “การบูรณาการนำ วทน. สู่จังหวัด” โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดแพร่ ...
พุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2013
          นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ...
ศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2013
... นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการศึกษาและพัฒนาระบบโครงการพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์แบบยั่งยืนสำหรับประเทศไทย” ...
พุธ, 21 พฤศจิกายน 2012
... เน้นสนับสนุนด้านการวิจัย ดึงต้นแบบจากเนเธอร์แลนด์ต่อยอดผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมตอบสนองตลาด ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียน โดยมี นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  ...
อังคาร, 25 กันยายน 2012
        นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายธนากร ...
จันทร์, 11 มิถุนายน 2012
... ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ นำผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ...
พุธ, 28 ธันวาคม 2011
40. คณะผู้บริหารกระทรวง
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
...  ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายอลงกรณ์ เหล่างาม  ...
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป