กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
   คำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่  133 / 2557 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
     วันนี้ (3 ธันวาคม 2557) เวลา 14.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมดูงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลา ให้เป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พุธ, 30 กรกฏาคม 2014
... โดยมี ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงาน และนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดลำปาง ...
จันทร์, 30 มิถุนายน 2014
... ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนอง ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 โดยได้รับเกียรติจากนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014
    ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แนะนำบทบาทและภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมอบนโยบายการนำงานด้าน วทน. ลงสู่จังหวัด ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน              ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
...  มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน        ๖.ให้ นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
อังคาร, 17 มิถุนายน 2014
29. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
(ประกาศ/คำสั่ง คสช./ค้นหาประกาศ/คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.))
...  มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน        ๖.ให้ นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
อังคาร, 17 มิถุนายน 2014
...      นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า งานบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
จันทร์, 28 เมษายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป