กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... นางสาวเสาวณี มุสิแดง อดีตรองปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายสุพรรณ แสงทอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงและเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้เกษียณที่มีคุณูปการแก่ วท. อีกหลายท่าน นอกจากนี้ ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
... พลังงานที่ทันสมัย และนวัตกรรมทางพลังงานที่จะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย” นายอารีพงศ์กล่าว           ด้านนายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
13. ก.วิทย์ฯ พร้อม Bike for Dad
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงและนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
ศุกร์, 11 ธันวาคม 2015
... โดยนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  และ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานจำนวน 17 คน  ณ เวทีกลาง ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... ระยะที่ ๒ ของ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ริมขอบฟ้ารีสอร์ท  ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
... ร่วมด้วย นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสาวภัทริยา ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นวิทยากรในการบรรยาย และผู้เกี่ยวข้องร่วมโครงการกว่า 100 คน  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015
17. สป.วท. จิบน้ำชาส่งท้ายข้าราชการผู้เกษียณอย่างอบอุ่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคณะข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงมุทิตาจิตส่งท้ายวันเกษียณอายุราชการของนางอรุณี ...
พุธ, 30 กันยายน 2015
18. การประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรองปลัดกระทรวง (นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นางนันทวรรณ ชื่นศิริ) ที่ปรึกษาด้าน ว และ ท (นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล) ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
         เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2558 นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
... สป.วท. โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล ที่ปรึกษาด้าน ว และ ท และข้าราชการ ...
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป