กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผักตบชวา

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [นาโนเทคโชว์ผลงานวิจัย smart soil...แปรรูปผักตบชวาให้เป็นสารปรับปรุงดิน]  ...
อังคาร, 20 มกราคม 2015
2. การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, เชื้อรา, ผักตบชวา]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
3. การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, ผักตบชวา]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
4. Clipping วท ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... คมชัดลึก (กรอบบ่าย) 4 คม ชัด ลึก ผักตบชวา ปัญหาชาติ     ...
พุธ, 24 สิงหาคม 2016
5. Clippingวท ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คม ชัด ลึก ผักตบชวา ปัญหาชาติ    แนวหน้า  ...
อังคาร, 23 สิงหาคม 2016
6. Clipping วท ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 3 คอลัมน์ แยกรัชวิภา ปัญหา 'ผักตบชวา'     ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  พิมพ์ไทย 16 นายกฯไล่บี้กำจัดผักตบชวา ป้องน้ำท่วมภาคกลาง-กทม. ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
... วท. ท่านนายกฯ ยังได้ติดตามงานในเรื่อง ยางปูพื้น รายงานสถานะปัจจุบัน การบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยี Microbuble โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ วิธีกำจัดผักตบชวาด้วยจุลินทรีย์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... เช่น คุณปุ่มน้ำอ้อยไร่ไม่จน เครื่องจักรสานผักตบชวา เป็นต้น  พร้อมหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ธกส. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... เพราะทะเลาะกันเรื่องการเมือง เรื่องสี เรื่องอะไรกันบ้าง วันนี้ก็จะได้มาคุยกัน ขุดดินไป ขุดลอกแหล่งน้ำกันไป ขจัดผักตบชวา แล้วก็คุยกัน ก็เป็นบ่อเกิดของความสุขนะผมว่า ไม่อย่างนั้นทะเลาะกันทุกเรื่อง วันนี้ดีขึ้น ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป