กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลึกศาสตร์

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์]  ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
Tags: [วันเด็ก, 9 มค.57, ถนนสายวิทย์, กตัญญู, ผลึกศาสตร์]  ...
ศุกร์, 10 มกราคม 2014
3. Clippingวท ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 8 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์       ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2015
4. Clipping วท ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ แห่งแรกในอาเซียน พิมพ์ไทย 10 ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
              (วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ ...
พุธ, 14 ตุลาคม 2015
          ในวันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ และทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ  ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
... และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography : IYCT) และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว ...
จันทร์, 18 สิงหาคม 2014
... และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น ปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International ...
พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2014
9. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การมสหประชาติ กำหนดให้ปีนี้เป็น "ปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography : IYCT) และปีสากลห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว ์ (International ...
อังคาร, 12 สิงหาคม 2014
... ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  และเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป