กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลิตข้าว

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. รมว.วท. เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Italian Space Activites : COSMO - Skymed for the user community"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม โดยเฉพาะในฤดูฝนจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์เป็นจำนวนมาก ดาวเทียมเรดาร์ยังมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ผลผลิตข้าวและการเกษตร,การประยุกต์ใช้งานด้านสำรวจทางวิศวกรรม    ...
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
42. วรวัจน์ ฯ ประชุมร่วมกรมการข้าวตรวจพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ดี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...          นายวรวัจน์ เอื้อภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้แนวทางการดำเนินงานเรื่องการปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ในการผลิตข้าวหอมมะลิของภาคเหนือให้เพียงพอ ...
พฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2013
43. รมว.วท หารือเรื่องข้าว ร่วมกับ กรมการข้าว และ สศร.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อกำหนดพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ และมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ดำเนินการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำหน่ายให้แก่เกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของประเทศ ...
อังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2013
... แทนที่เราจะผลิตข้าวเมล็ดสั้นอย่างเดียว 30 ล้านตัน เราก็ผลิตข้าวรูปลักษณ์ต่างๆ รวมถึงการแปรรูปข้าวให้สอดคล้องกับการบริโภค สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่       ผู้เขียนข่าว ...
จันทร์, 24 ธันวาคม 2012
... 2 อาทิตย์  ดังนั้น จึงเหมาะกับพื้นที่นาภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย  นอกจากนี้ หอมชลสิทธิ์ยังทนกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง หอมชลสิทธิ์มีผลผลิตข้าวเปลือกในระดับ 900 – ...
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2011
... มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เยี่ยมชมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านข้าวหอมนิล ของกลุ่มสตรีการเกษตรผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวครบวงจรจากข้าวหอมนิล ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
... ได้แก่ ด้านการเกษตร มีการวิจัยปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวในนาข้าว ภายใต้ชื่อ “อัลจินัว” มีประโยชน์ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 20-30%   ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 25-30%  เมล็ดข้าวมีคุณภาพดีขึ้น ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
48. พันธุ์ข้าวเหนียวพระราชทานนาม “ธัญสิริน”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กข.6 ไม่เป็นโรค ต้นไม่ล้ม เกี่ยวง่าย เมล็ดเรียว  ข้าวกล้องขายได้ราคาดี ขายเมล็ดพันธุ์ได้ราคาสูง  เกษตรกรรายอื่นในชุมชนสนใจอยากได้ และทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีทำให้ผลิตข้าวแบบอินทรีย์ได้ผลดีเมล็ดพันธุ์ราคาสูง ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
49. โครงการพื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดน่าน “ ไบโอเทค -ศูนย์ภูฟ้าฯ กับการพัฒนาชนบท
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต)
... 6 ยุทธศาสตร์ คือ เพิ่มผลผลิตข้าว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี   ผลการดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในปี 2553 สรุปได้ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
50. โครงการการใช้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาชุมชนชนบท อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต)
... และอำเภอเมืองสกลนคร   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีระดับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป