กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลิตข้าว

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
...  เอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ. ยโสธร เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ปัจจุบันมีเกษตรกรแกนนำที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
...    นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานการแปรรูปผลผลิตเช่น การผลิตข้าวอินทรีย์ แปรรูปเงาะและมังคุด การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เพาะเลี้ยงเห็ดเมืองหนาวได้ นอกจากนี้ยังโชว์พันธุ์ข้าวหายาก แต่มีคุณค่าทางอาหารสูง ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
23. กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ใช้จุดเด่นของแต่ละหน่วยงานมาทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาและผลิตข้าวทั้งระบบ ผู้ส่งข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  pr@nstda.or.th คุณสรินยา ( 081-988-6614 ) , ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
... เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม เป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก BCS/USDA สหภาพยุโรป และได้เป็นหนึ่งในสมาชิกตลาดการค้ายุติธรรมหรือแฟร์เทรด ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
... ปัจจุบันมีเกษตรกรแกนนำที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ อ. กุดชุม กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ อ. กุดชุม กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรม อ. ป่าติ้ว กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ ...
จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014
... “ข้าวไทย” เพื่อยกระดับการปลูกข้าวของเกษตรกรไทยโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความแตกต่างให้กับผลผลิตข้าวด้วยการใส่ “ความคิดสร้างสรรค์” บวกกับ ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... จึงได้เร่งผลักดันการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม “ข้าวไทย” เพื่อยกระดับการปลูกข้าวของเกษตรกรไทยโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความแตกต่างให้กับผลผลิตข้าวด้วยการใส่ ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... ซึ่งปลูกในอำเภอแม่แจ่ม จอมทอง พื้นที่กว่า 1 แสนไร่ ซึ่งมีบริษัทเข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวโพดแล้ว แต่ส่วนที่เหลือคือซังข้าวโพดปริมาณมากมาย มีบางมหาวิทยาลัยได้แนะนำให้ทำปุ๋ย แต่ยังมีเหลืออีกเป็นหมื่นๆ ตัน ในส่วนที่เหลือชาวบ้านก็กำจัดโดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือจุดไฟเผา ...
พุธ, 17 กันยายน 2014
29. กระทรวงวิทย์จับมือรัฐบาลอิตาลี เพิ่มช่องทางรับสัญญาณดาวเทียม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เทคโนโลยีเรดาร์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องภัยพิบัติต่างๆ อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม โดยเฉพาะในฤดูฝนจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์เป็นจำนวนมาก ดาวเทียมเรดาร์ยังมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ผลผลิตข้าวและการเกษตร, ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
... 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  กลุ่มที่ 2 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร กลุ่มที่ 3 การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกให้เกษตรกร และกลุ่มที่ 4 การเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยของอาหารแปรรูป  ...
พุธ, 30 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป