กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลิตข้าว

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  28 ภาพข่าว: ผลิตข้าวกล้องงอก   ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ...
พุธ, 26 สิงหาคม 2015
12. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในการจัดตั้งบริษัทธุรกิจเพื่อสังคม ในนามบริษัท ธุรกิจเพื่อการพัฒนาการเกษตร จำกัด เป็นผู้สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องงอกบ้านนางอย กลุ่มหมู่บ้านแม่ข่าย วทน. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... 2015 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวสร้างสุข ชื่อผลงาน การผลิตข้าวครบวงจร จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการแปรรูปข้าวให้สามารถเข้าสู่ตลาดในเชิงธุรกิจ และสามารถช่วยเหลือชุมชนแบบยั่งยืนจากการสร้างงาน ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีผลงานเด่น ได้แก่ โรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), การผลิตข้าวแบบครบวงจร ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
15. รมว.วิทย์ฯ เปิดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวพองสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟ การยืดอายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยวแบบกึ่งแห้งด้วยสารสกัดเปปไทด์จากถั่วแปะยี การพัฒนาสูตรและยืดอายุการเก็บรักษาหข้าวหลาม การรักษาความคงตัวของทักทิมกรอบสำเร็วรูป ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2015
16. Cilpping วท ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  1,2 เอลนีโญต้นเหตุ'ภัยแล้ง'รุนแรง ผลผลิตข้าวลด20%-ฉุดจีดีพี0.5%    ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
17. เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
  (ภาพที่ 1)      ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย การผลิตข้าวมีหลายขั้นตอน การเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ...
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015
... วท. ของคลินิกเทคโนโลยี และเครือข่ายพันธมิตร ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาการผลิตข้าวสังข์หยดได้ อาทิ - เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบอัดเม็ด ของ วว.  - เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ของ สวทช. - เครื่องผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ...
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
... (Inspector) ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศไทยและระดับสากล ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการตลาดทางธุรกิจให้กับเกษตรกร ...
อาทิตย์, 28 ธันวาคม 2014
... เอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ทั้งนี้ ได้รับทราบว่าปัจจุบันมีเกษตรกรแกนนำที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป