กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลิตข้าว

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. หมู่บ้านอุตสาหกรรมผลิตข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, หมู่บ้าน, อุตสาหกรรม, ผลิตข้าว, ชุมชน, ไร้ของเสีย]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
2. Clipping วท ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 6 ห่วงปลายปีผลผลิตข้าวล้นกดราคาดิ่ง ...
พุธ, 31 สิงหาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)  9 เร่งขับเคลื่อน"การผลิตข้าวคุณภาพได้มาตรฐาน"    ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
... เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร                 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการเพิ่มผลผลิตข้าว ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้เกิดการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบในกระบวนการสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยนำมาใช้ในการสีข้าวเพื่อผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... (Radio Frequency : RF) ในหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วย วทน. เพื่อช่วยแก้ปัญหาและยกระดับการผลิตข้าวไทยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนในเทคโนโลยีไทยที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
... ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "เทคนิคการผลิตข้าวกล้องงอก" เมื่อปี 2551 พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา จนวันนี้มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย สร้างรายได้มากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
... และส่งเสริมให้เกษตรกรบ้านนาคูสามารถทำการเกษตรแบบชีวภาพได้อย่างยั่งยืน คาดว่าจะสามารถลดความเสียหายของผลผลิตข้าวลงได้ถึงร้อยละ 70 หรือมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท โดยขณะนี้มีเกษตรกรในอำเภอผักไห่นำเอาเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้แล้วกว่า ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
9. Clipping วท ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 14 บิ๊กกระทรวงวิทย์เยี่ยมชุมชนชมศูนย์เรียนรู้ผลิตข้าวฮางงอก       ...
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
10. Clipping วท ประจำวันที่ 28 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... บ้านเมือง 8 กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์พัฒนาผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ     ...
พุธ, 30 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป