กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลหม่อน

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

1. เทคโนโลยีการแปรรูปผลหม่อน
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร, ผลหม่อน]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
2. รมว.วิทย์ฯ เปิดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของเส้นขนจากสารสกัดชะเอมเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบสำหรับสตรีวัยทองจากผลหม่อน การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมีดอะมะลา (ไวน์น้ำผึ้งผสมมะขามป้อม) (4)  กลุ่มเคมีและวัสดุศาสตร์ เช่น ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2015
... และนวัตกรรม อาทิ การอบรมผลิตพายและเค้กจากผลหม่อน การอบรมผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง การอบรมผลิตน้ำข้าวกล้องงอก การอบรมการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด การอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการอบรมการผลิตน้ำยาทำความสะอาด ...
พฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2013
4. เทคโนโลยีการผลิตเยลลี่ผัก เยลลี่ผลไม้ และเยลลี่สมุนไพร
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
... เยลลี่ผลไม้ และเยลลี่สมุนไพร ซงได้ผลดี และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตในชุมชน เช่น เยลลี่แครอท เยลลี่มะม่วง เยลลี่ผลหม่อน เยลลี่มะนาว เยลลี่น้ำตาลสด เยลลี่ใบบัวบก   ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ นางวรรณดี ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
5. เทคโนโลยีการแปรรูปผลหม่อน
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
     ผลหม่อน (Mulberry)  เป็นผลไม้ที่ได้จากต้นหม่อน โดยปกติหม่อนมีการปลูกเพื่อใช้ใบหม่อนในการผลิตชา และการเลี้ยงไหมเพื่อนำไปทอเป็นผ้าไหม มหาวิยาลยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป