กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่น

ทั้งหมด 116 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 12
... เป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ นอกจากนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ได้นำนิทรรศการผลงานเด่นของ ...
พฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2013
... จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนิทรรศการผลงานเด่นของ 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมาร่วมแสดง เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน ...
พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2013
... จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ นอกจากนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ได้นำนิทรรศการผลงานเด่นของ 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมาร่วมแสดง เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน ...
เสาร์, 07 ธันวาคม 2013
... จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนิทรรศการผลงานเด่นของ 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมาร่วมแสดง เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน ...
เสาร์, 30 พฤศจิกายน 2013
... 4 ในปีนี้  โดยปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนและผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 800 คน จาก 270 บริษัท มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอบนเวทีทั้งสิ้น 9 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานเด่นจาก สวทช. 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... 10 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานเด่นจาก สวทช. 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งล้วนมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประกอบการ สำหรับงาน NSTDA Investors’ ...
พฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2013
87. งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 TechnoMart InnoMart 2012
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Pavilion) นำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. โซนผลงานเด่นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานเด่น  รวมถึงโครงการหรือแผนงานของกระทรวงฯ ...
พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2012
... เป็นต้น และเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร  2) โซนไฮไลท์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงผลงานเด่นๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้ง 14 หน่วยงาน ...
พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012
89. ก.วิทย์ฯ ติดปีกเศรษฐกิจไทยสู่ AEC จัดงาน NSTDA Investors’ Day 2012
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Matching เพื่อให้เกิดการลงทุนจริงในเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่อนักลงทุนในช่วง Investment  Pitching  การนำเสนอ 5 ผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุนในปีนี้ ...
อังคาร, 11 กันยายน 2012
... และเป็นการเผยแพร่ผลงานเด่นของสมาชิกสมาคมฯ ประจำปีตามวัตถุประสงค์เหมือนเช่นที่ผ่านมาแล้ว  สาระสำคัญของงานยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สมาชิกฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ...
พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป