กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่น

ทั้งหมด 116 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 12
... 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการโดยนำผลงานเด่นของหน่วยงานต่าง ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... และเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย             สำหรับหนึ่งในผลงานเด่น ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินำไปจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยครั้งนี้  ...
พุธ, 28 มกราคม 2015
73. วท. เปิดบ้านซินโครตรอน ดึงงานวิจัยโชว์คณะ รมว.วิทย์ฯ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งผลงานเด่นของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ในขณะนี้คือ ไข่มุขสีทองที่นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันได้คิดค้นการใช้รังสีเอกซ์เพื่อเปลี่ยนสีของไข่มุขจากสีขาวเป็นสีทองที่มีความคงทนถาวร ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
...             ทั้งนี้ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รายงานการคัดสรรผลงานเด่นกว่า 20 โครงการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยตามนโยบายรัฐบาล ...
เสาร์, 20 ธันวาคม 2014
75. วว. สรุปผลงานวิจัยบริการเด่น ประจำปี 2557
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พ.ศ.2557 นั้น มีผลงานเด่นสำเร็จเป็นรูปธรรม ดังนี้ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ Green technology  โดยนำแนวคิด O-Z-O-N-E   ผ่านการทำงานแบบบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายสาขาของนักวิจัยดำเนินการจริงตามความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกผลงานเด่นที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการเพิ่มผลผลิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2557 โดยคัดเลือกผลงานเด่นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเผยแพร่และจำหน่ายในราคาย่อมเยา ณ บริเวณท้องสนามหลวง  ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
78. สดร. นำทัพยุววิจัยดาราศาสตร์บุกญี่ปุ่น โชว์ผลงานวิจัยระดับโรงเรียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทัพยุววิจัยไทยโชว์ผลงานเวทีนานาชาติ คัดสรรผลงานเด่นโชว์ที่ญี่ปุ่นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง  ...
พุธ, 30 เมษายน 2014
79. 10 ปีงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC 2014)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งคาดว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศ ในการเชื่อมโยงการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทเอกชนกับสถาบันวิจัยชั้นนำของรัฐที่มีนักวิจัยไม่ต่ำกว่า 1,600 คน  และทรงเยี่ยมชมกิจกรรมการวิจัยและผลงานเด่นของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
อังคาร, 01 เมษายน 2014
80. ก.วิทย์ฯ สวทช. ชู 6 นวัตกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... One on One Matching เพื่อให้เกิดการลงทุนในเชิงพาณิชย์และลงนามในสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานเด่นจากงาน NSTDA Investors’Day 2012 จำนวน  2 ผลงาน คือ ผลงาน Q – Acne และ Do -Dee               ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป