กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่น

ทั้งหมด 116 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 12
51. Clipping วท ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ A4 ภาพข่าว ผลงานเด่น     ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
              สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2559 หรือ International ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
53. Clipping วท ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 27 คอลัมน์ SCIWATCH อุทยานวิทย์ฯโชว์ผลงานเด่น ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
54. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 1,13 คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา Light Life ผลงานเด่นจาก มข.    ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
55. Clipping วท ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B6 ภาพข่าว ผลงานเด่น      ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย เช่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2556 ประเภททีม จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” 2557 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
               28 มกราคม 2559 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
58. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 คอลัมน์ ฉลาดคิด ดูผลงานเด่นในวันนักประดิษฐ์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... จากสถาบันการศึกษา โรงเรียน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รายงานความคืบหน้าการจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้าน วท. ประจำปี 2558 และ การรายงานผลงานเด่น วท. เพื่อใช้ประกอบการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี พร้อมการจัดนิทรรศการ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... ครั้งที่ 18/2558 โดยมีประเด็นสำคัญที่ประชุมร่วมได้แก่ การเตรียมคัดเลือกผลงานเด่น วท.รอบ 12 เดือนเพื่อเสนอสำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี และการเตรียมกิจกรรมจัดลำดับ 10 ข่าวดังด้าน วทน.ในรอบปี ซึ่งกำหนดประกาศผลปลายปีนี้ ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป