กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี 52

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 10
61. การวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
วัตถุประสงค์โครงการ           ศึกษาและผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ซึ่งมีแป้งมันสำปะหลังเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อลดการนำเข้า และมีเทคโนโลยีสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
62. ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
      รูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร 3 ชนิดคือ น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันแมงลัก และน้ำมันหญ้าแฝก เพื่อทดแทนการใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารเคมีในผลิตภัณฑ์กันยุง ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
63. โครงการพัฒนาเพิ่มคุณค่าผ้าฝ้ายศิลปาชีพด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
         โครงการวิจัยที่เกิดขึ้นโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
64. รายการ “เรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.”
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
      ในปีงบประมาณ 2552 อพวช. ได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ที่มีชื่อรายการว่า “เรียนรู้ เรื่องวิทย์  ช่างคิด...ช่างสังเกต ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
65. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ปี 2552
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
       การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 8 (Thailand Water Rocket Championship # 8) เป็นกิจกรรมที่ อพวช. ดำเนินงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 และได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นทุกปี ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
66. โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
       อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันแก้ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน “โครงการสานใจไทย  ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
67. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ปี 2552
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
       อพวช. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาล อาทิ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และบริษัทเอกชน จัดงาน ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
68. ถนนสายวิทยาศาสตร์ (Science Avenue)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
           อพวช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประสานงานกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
69. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2552
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ อพวช. เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานการจัดงาน ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
70. คาราวานวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
          คาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษามากมาย ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป