กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี 51

ทั้งหมด 86 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 9
81. เครื่องประดับเซรามิกมีกลิ่นหอม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
    ผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทของประดับมีรูปแบบประโยชน์ใช้สอย และราคา เป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้รูปแบบที่มี เอกลักษณ์ หรือใช้เนื้อดินและเคลือบช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
82. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
    การผลิตสินค้าเซรามิกประเภทของที่ระลึก มักมีเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน ซึ่งขาดการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิต นับตั้งแต่การเตรียมเนื้อดิน เคลือบ การขึ้นรูป การตกแต่งผลิตภัณฑ์และการเผา ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
83. กระเบื้องประดับตกแต่งจากเศษแก้ว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
    ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณเศษแก้วซึ่งไม่ได้นำกลับไปใช้ในกระบวนการ ผลิตแก้วอยู่เป็นจำนวนมาก ในต่างประเทศมีการนำเศษแก้วไปใช้ประโยชน์หลายด้าน อาทิเช่น ใช้เป็นตัวกรอง (filtration medium) ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
84. การพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสี สำหรับกระบวนการฉายรังสีแกมมา
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
    ได้มีการพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสีได้เป็นผลสำเร็จเพื่อใช้ในการ กระบวนการฉายรังสี โดยที่ฉลากสีนี้ผลิตขึ้นจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ ผสมสีที่เป็น PH indicator แล้วนำมาติดลงบนฉลาก ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
85. การถ่ายทอดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลันสู่เกษตรกร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    เป็นการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน โดยพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นทนต่อน้ำท่วมขังได้นานประมาณ 15 - 21 วัน และเมื่อทดลองปลูกในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน ในปีการเพาะปลูก ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
86. อไลน์แบร็กเก็ต 3D ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผน การติดเหล็กจัดฟันและจำลองผลการจัดเรียงฟันใน 3 มิติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
     AlignBracket 3D เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับช่วยวางแผนการติดเหล็กจัดฟันและจำลองผลการจัดเรียงฟันใน 3 มิติ บนแบบจำลองฟันดิจิตอล สำหรับช่วยวิเคราะห์ จำลองและวางแผนการจัดฟันแบบใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป