กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี 51

ทั้งหมด 86 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 9
71. ซอฟต์แวร์ช่วยวัดอุณหภูมิร่วมกับกล้องอินฟราเรด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    จากวิธีการเดิมๆ ที่มีการใช้กล้องอินฟราเรด วัดและคัดกรองผู้ป่วยได้ทีละคน การมีซอฟต์แวร์ช่วยวัดอุณหภูมิร่วมกับอินฟาเรดนั้น จะช่วยคัดกรองคนมีไข้กับคนไม่มีไข้ ออกจากกันและเร็วกว่าเดิม เพราะซอฟต์แวร์ตัวนี้ทำงาน ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
72. จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC NOSE)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    เนื่องจากความสามารถในการบ่งชนิดของกลิ่นในมนุษย์นั้นไม่คงที่และมีข้อจำกัด จากปัจจัยกระตุ้นภายนอก ทั้งความอ่อนล้าอารมณ์ สภาพอากาศหรืออุณหภูมิขึ้น เซนเชอร์อัจฉริยะอาศัยหลักการเดียวกับการรับรู้กลิ่นของมนุษย์ ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
73. Ya and You
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   "Ya & You" เว็บไซต์สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้เรื่องยาและสุขภาพทางอินเทอร์ เน็ตสำหรับประชาชน ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านยาและสุขภาพที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
74. Traffy
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    สภาพจราจรที่ติดขัดเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวอันดับต้นๆ ที่คนกรุงเทพฯ ต้องประสบพบเจออยู่ทุกวัน คนส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนอาจเกิดความเครียด รู้สึกหงุดหงิด หรือทำให้แผนงานการเดินทางที่วางไว้ล่าช้าไปได้ ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
75. SizeThai (ไซส์ไทย)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    มาตรฐาน 'SizeThai' แต่ละไซส์ สำหรับผู้ชายมี 9 ไซส์ กำหนดจากรอบอกรอบเอว ส่วนผู้หญิงมี 10 ไซส์ กำหนดจากรอบอก รอบเอว และรอบสะโพก     พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการจัดทำมาตรฐาน ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
76. LEXiTRON Dictionary online
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย <-> อังกฤษ LEXiTRON คือเทคโนโลยีช่วยค้นหาคำศัพท์และข้อมูลต่างๆ ของคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจ โดยช่องรับข้อมูล input ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
77. ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 ของผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ มีความสำคัญ เพราะจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4เป็นตัวบ่งบอกสถานะของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์และใช้พยากรณ์ความรุนแรงของโรค ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
78. ชุดตรวจสอบเอนไซม์ ENZhance
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเอนไซม์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น คณะนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเอนไซม์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนาชุดตรวจสอบเอนไซม์ที่พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
79. อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
การจัดการวัสดุเหลือทิ้งโดยการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งเป็นหนึ่งใน วิธี 3R (Reduce, Reuse, and Recycle)เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะการใช้ วัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและวิกฤตพลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิก ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
80. พัฒนาการใช้งานของปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
    ยิปซัม คือแคลเซียมซัลเฟตซึ่งมีน้ำอยู่ 2 โมเลกุล(dihydrate) สูตรเคมีคือ CaSO42H2O ประกอบด้วย ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (so3) 46.5% แคลเซียมออกไซด์ (CaO) 32.6%น้ำ (H2O) 20.9% ปูนปลาสเตอร์ผลิตจากแร่ยิปซั่ม ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป