กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี 51

ทั้งหมด 86 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 9
61. สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    เป็นระบบที่ใช้ตรวจวัดแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เคลื่อนย้ายได้ง่าย รับ-ส่งข้อมูล และสั่งงานควบคุมการทำงานจากศูนย์กลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควบคุมระยะไกล สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
62. ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของ เขื่อน (DAM)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    เนื่องด้วย เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความต้องการที่จะติดตั้งระบบเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงเขื่อน โดยอาศัยการวัดค่าต่างๆ ในบริเวณเขื่อน เช่น การวัดระดับน้ำใต้ดิน(Underground ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
63. ระบบสมองกลควบคุมเครื่องยนต์สำหรับก๊าซธรรมชาติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   ระบบสมองกลฝังตัว เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานด้วย ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งบรรจุซอฟต์แวร์เอาไว้ภายใน เหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์แบบ PC โดยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบสมองกลฝังตัวออกแบบมาทำงานเพื่อให้เหมาะสม ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
64. ระบบประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติสำหรับห้างสรรพสินค้าและร้าน สะดวกซื้อ (AutoDoor)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   หลักในการพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติ คือ การควบคุมการเคลื่อนที่ของประตูในการปิด-เปิดให้เหมาะสมกับความต้องการของ ผู้ใช้ตามความสามารถของระบบจะทำได้ ในการทำงานปกติ ชุดควบคุมจะควบคุมการเคลื่อนที่ของบานประตูให้สัมพันธ์กับสัญญาณเซ็นเซอร์ ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
65. ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ระบบบริหารเครือข่ายอัจฉริยะเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ open-source software มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ     1. ระบบดูแลตรวจสอบสถานะของเครือข่ายและบริการ (Network ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
66. ระบบเตือนภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีลักษณะภูมิประเทศอุดมไปด้วยปjาเขา และพื้นที่ลาดชันจำนวนมาก จากการสำรวจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
67. ระบบตรวจวัดเพื่อการทำเกษตรกรรม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทำหน้าที่เฝ้าตรวจสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบในการทำเกษตรกรรมแต่ละแบบให้เหมาะสม ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
68. ระบบควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Controller for Milling Machine)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    การสร้างระบบควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ ทีมวิจัยเนคเทคได้ทำการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ส่วนใหญ่ขึ้นมาเองเป็นแบบ สถาปัตยกรรมเปิด ซึ่งมีข้อดีคือสามารถหาฮาร์ดแวร์ต่างๆได้ในท้องตลาด เมื่อระบบควบคุมเสียไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งชุดผู้ใช้สามารถเลือกเปลี่ยน ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
69. ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (DAS)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ระบบ DAS ที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และติดต่อ ข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ไปยังหน่วยควบคุมระยะไกล(Remote Terminal Unit ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
70. ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    การฝังรากฟันเทียมในประเทศไทยยังเป็นงานที่ยุ่งยากและจำเป็นต้องใช้ ทันตแพทย์ที่มีความชำนาญสูง โดยทั่วไปแล้วทันตแพทย์จะทำการถ่ายภาพฟันของผู้ป่วยจากเครื่องถ่ายภาพรังสี (X-Ray) ซึ่งเป็นภาพสองมิติเท่านั้น ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป