กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี 51

ทั้งหมด 86 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 9
51. ผลิตภัณฑ์สาหร่ายฟื้นฟูสภาพดินสู่เชิงพาณิชย์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายฟื้นฟูสภาพดิน มีคุณสมบัติสร้างอินทรียวัตถุปรับปรุงโครงสร้างดิน อุ้มน้ำ ป้องกันการกัดเซาะผิวดินโดยน้ำ/การกัดกร่อนผิวดินโดยลม สามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้านปัจจัยต่างๆ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
52. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไลโคเอ็ม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    เครื่องดื่มผลไม้รวมเพื่อสุขภาพไลโคเอ็ม (Lyco M) วว.ได้ดำเนิน "โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม เพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งในผู้สูงอายุจากพืช ผัก ผลไม้" เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนำวัตถุดิบภายในประเทศที่มีสารไลโคปีน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
53. เครื่องปอกเปลือกกระเทียม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    เครื่องปอกเปลือกกระเทียม สามารถบรรจุกระเทียมได้มากที่สุดครั้งละ 10 กิโลกรัม กำลังการผลิต 20 กิโลกรัม/ชั่วโมงจุดเด่นของเครื่องฯ มี 2 ระบบ ได้แก่ ชุดอบลมร้อน จะทำหน้าที่ส่งผ่านลมร้อน ภายในจะมีอุปกรณ์สำหรับกระจายลมร้อนตามรูเล็กๆ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
54. วัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้าสำหรับภาชนะบรรจุ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   วัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้ามีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเซมิคอนดักเตอร์เนื่องจากวัสดุดังกล่าวสามารถคายประจุไฟฟ้าที่สะสมบนชิ้น งานได้ และช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิต ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
55. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   T-box เป็นเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปyจจุบัน เป็น T-box 3.0 โดยความร่วมมือจากสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
56. ระบบอุปกรณ์ตรวจตาทางไกล
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา โรคตา โดยพัฒนาเครื่องมือเพื่อตรวจอวัยวะต่างๆ ของดวงตาจากระยะไกล ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เรียกว่าอุปกรณ์ตรวจดวงตาทางไกล ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
57. อับดุล..เพื่อนคุยที่รู้ใจ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ABDUL หรือ อับดุล คือระบบสนทนาออนไลน์ที่โต้ตอบกับผู้ใช้แบบ อัตโนมัติผ่านโปรแกรม Windows Live Messenger (MSN) หรือ โปรแกรมในลักษณะเดียวกัน     อับดุล เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
58. อไลน์แบร็กเก็ต 3D ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผน การติดเหล็กจัดฟันและจำลองผลการจัดเรียงฟันใน 3 มิติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   AlignBracket 3D เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับช่วยวางแผนการติดเหล็กจัดฟันและจำลองผลการจัดเรียงฟันใน 3 มิติ บนแบบจำลองฟันดิจิตอล สำหรับช่วยวิเคราะห์ จำลองและวางแผนการจัดฟันแบบใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
59. หัววัดความชื้นและอุณหภูมิในไซโลอบข้าว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    หัววัดความชื้นทั่วไปที่ใช้ตามโรงสีข้าวเป็นการใช้วิธีสุ่ม เมล็ดข้าวมาบดให้ละเอียดก่อนการตรวจวัด ทำให้ทราบค่าที่ไม่แน่นอน หากนำเมล็ดข้าวแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งมีความชื้นไม่เท่ากัน ผ่านขั้นตอนของการสีข้าว ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
60. หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี (Digital Acces-sible Information System:DAISY) คือ สื่อมัลติมีเดียที่แสดงผลในรูปของข้อมูลดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีของ eXtensibleHyper Text Markup Language (XHTML) ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป