กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี 51

ทั้งหมด 86 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 9
41. การพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสี สำหรับกระบวนการฉายรังสีแกมมา
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, ฉลากสี, ฉายรังสี, รังสีแกมมา]  ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
42. การถ่ายทอดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลันสู่เกษตรกร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, ข้าวขาวดอกมะลิ]  ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
43. อไลน์แบร็กเก็ต 3D ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผน การติดเหล็กจัดฟันและจำลองผลการจัดเรียงฟันใน 3 มิติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, ฟัน, อไลน์แบร็กเก็ต]  ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
44. ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
    เป็นภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้องทางเรขาคณิตตามวิธี การทางโฟโตแกรมเมตรี ทำให้เป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบระยะทางที่แท้จริงได้ เนื่องจากลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมโดยทั่วไปจะมีความผิดเพี้ยนทางตำแหน่งอัน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
45. ความสำเร็จในการส่งดาวเทียมธีออสขึ้นสู่วงโคจร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
    โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS) : Thailand Earth Observation System เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากความร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
46. "ไบโอ อีเดน"...สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้     สเต็มเซลล์ (Stem Cels) เป็นสิ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสเต็มเซลล์ถือได้ว่าเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถสร้างเป็นเนื้อ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
47. โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
    โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
48. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกุ้งและปลาหมักพื้น บ้านด้วยการฉายรังสี
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    โครงการนี้เริ่มต้นศึกษาวิจัยการใช้วิธีการฉายรังสีมาปรับปรุงคุณภาพของ อาหารปลาหมักพื้นบ้านและยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉายรังสีไปสู่ผู้ประกอบการผลิต และปรับปรุงสถานที่ผลิตจนได้รับเลขทะเบียน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
49. การฉายรังสีผลไม้ส่งออก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    ที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามนำเข้าผลไม้สดจากประเทศไทย เนื่องจากไม่มั่นใจในคุณภาพที่อาจมีการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับ ผลไม้ ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงมีความพยายามในการปรับปรุงผลไม้สดให้ได้มาตรฐานปราศจาก ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
50. การวิจัยสารเภสัชรังสี 99mTC Hynic-TOC
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    ไทโรซีนออกทรีโอไทด์ Tyrosine (3) - Octreotide,TOC] เป็นสารจำพวกเพปไทด์ที่ได้รับการสังเคราะห์เลียนแบบโซมาโตสแตติน (Somatostatin) สารชีวภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อตัวรับของมัน (SomatostatinReceptor) ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป