กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 10 จาก 10
91. เทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุและรักษา คุณภาพของผักและผลไม้สด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ประเทศไทยส่งออกผักและผลไม้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 19,000-20,000 ล้านบาทต่อปี (ช่วงปี พ.ศ.) ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือเพียงร้อยละ 10 ของมูลค่าการผลิตโดยรวม ปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมผักและผลไม้สดเขตร้อนอย่างในประเทศไทย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
92. เทคโนโลยีการจับตัวยางสกิมประสิทธิภาพสูง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นโดยใช้เทคนิคการปั่นเหวี่ยงนั้น นอกจากจะได้น้ำยางข้นแล้วยังทำให้ได้น้ำยางสกิมจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวน มากด้วยซึ่งในน้ำยางสกิมนี้มีองค์ประกอบที่เป็นเนื้อยางอยู่ถึง ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
93. โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยียานยนต์ เอ็มเทคใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างส่วนต่างๆ ของต้นแบบรถโดยสารขนาดเล็กที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
94. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและหลักการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาดแก่ นิสิตนักศึกษา บุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการดำเนินงานจริงในโรงงานโดยมุ่งประโยชน์ต่อ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
95. เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    การเลือกใช้เกราะให้เหมาะกับงานต้องคำนึงถึงปัจจัยเรื่องสมรรถนะที่ดี สามารถรับกระสุนที่ทะลุทะลวงสูงขึ้นเรื่อยๆ มีน้ำหนักเบา ไม่เป็นภาระต่อการปฏิบัติงานของผู้ใช้ และที่สำคัญคือ ราคาเหมาะสม ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
96. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเสียในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมวัสดุเพาะปลูก (hortimedia) และวัสดุรูพรุนเพื่อ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ในแต่ละปีโรงไฟฟ้ามีเถ้าแกลบปริมาณมากจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแส ไฟฟ้า ซึ่งบางส่วนส่งออกขายให้โรงหล่อโลหะต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า 132 ล้านบาท และยังมีเถ้าแกลบอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ทีมวิจัย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
97. การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมพอสิตแบบ Resin Transfer Molding (RTM) สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ปัจจุบันการใช้งานวัสดุคอมพอสิตเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน ยนต์ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรง ทนทานน้ำหนักเบา สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ดีกว่าโลหะที่ต้องใช้แม่พิมพ์หลายชุด ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
98. การผลิตและปรับปรุงคุณสมบัติต้นแบบกระเบื้องมวลเบาจากเศษแก้ว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการปริมาณขวดแก้วและเศษแก้วที่เพิ่มขึ้น ทุกปี รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆพยายามกำหนดมาตรการและจูงใจให้มีการคัดแยกขยะประเภท นี้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตแก้ว ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
99. การจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวเป็นภาชนะสำคัญในขั้นตอนการปรุงก๋วยเตี๋ยว ในระหว่างการใช้งานที่อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียส ได้มีการตรวจพบตะกั่วละลายออกมาในน้ำลวกเส้นและน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวในปริมาณที่ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
100. กระบวนการฉีดขึ้นรูปไทเทเนียมผสม Ti-6Al-4Vสำหรับชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   ยางธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศไทยและมี คุณสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ยางทั่วไปคือยังไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดย สะดวกและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ     ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป