กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
81. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไลโคเอ็ม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    เครื่องดื่มผลไม้รวมเพื่อสุขภาพไลโคเอ็ม (Lyco M) วว.ได้ดำเนิน "โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม เพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งในผู้สูงอายุจากพืช ผัก ผลไม้" เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนำวัตถุดิบภายในประเทศที่มีสารไลโคปีน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
82. เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส มีประสิทธิภาพในการผนึกสุญญากาศวัสดุหลากหลายประเภทในเครื่องเดียวสามารถ ผนึกสุญญากาศซองพลาสติกหรือซองอะลูมิเนียมฟอล์ยมีระบบเติมแก๊สไนโตรเจนเข้า ไปในซองระบบสุญญากาศ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
83. เครื่องปอกเปลือกกระเทียม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    เครื่องปอกเปลือกกระเทียม สามารถบรรจุกระเทียมได้มากที่สุดครั้งละ 10 กิโลกรัม กำลังการผลิต 20 กิโลกรัม/ชั่วโมงจุดเด่นของเครื่องฯ มี 2 ระบบ ได้แก่ ชุดอบลมร้อน จะทำหน้าที่ส่งผ่านลมร้อน ภายในจะมีอุปกรณ์สำหรับกระจายลมร้อนตามรูเล็กๆ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
84. เครื่องขัดผิวมันฝรั่ง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    เครื่องขัดผิวมันฝรั่ง มีขนาด (กxยxส) 93x200x105 ลบ.ซม.ประกอบด้วยชุดแปรงขัดชนิดขนแข็ง แปรงขัดชนิดขนอ่อนนุ่มและหินขัดต่อเนื่องกัน 8 ชุด มีอัตราการล้าง 500 กก./ชั่วโมง ปั๊มมอเตอร์ขนาด 1 ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
85. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ รางวัลโครงการดีเด่นของชาติประจำปี 2550 ของคณะกรร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ในปัจจุบนั มีการนำเทคโนโลยกีารสร้างต้ แบบรวดเร็ว ทางการแพทย์ (Medical Rapid Prototyping) มาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่องบริเวณกระโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร ตลอดจนการศัลยกรรม ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
86. ด้ามสลายต้อกระจกแบบระบบสั่นด้วยคลื่นอัลตราโซนิก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   การรักษาต้อกระจกทำได้โดยการผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาที่ขุ่นมัวออก และใส่เลนส์แก้วตาเทียมทดแทน ซึ่งปัจจุบันการรักษานิยมใช้การสลายต้อกระจกแทนการผ่าตัด เนื่องจากแผลจะมีขนาดเล็กลงมาก ไม่จำเป็นต้องเย็บติดแผลและมีการหายที่เร็วกว่า ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
87. อุปกรณ์เคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บสูงที่สุด คือ ศีรษะ ซึ่งพบถึงร้อยละ 35.41 และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.60 (ทะเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
88. หน่วยต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบท่อ 1kWผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในบ้าน/ชุมชน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ในสภาวะปัจจุบันที่วิกฤติพลังงานขาดแคลนและภาวะโลกร้อนเข้ามามีบทบาทสำคัญ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคนและไม่ใช่เรื่องไกลตัว และ รอได้ อีกต่อไป เอ็มเทคเล็งเห็นความสำคัญของการแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
89. สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    เคลือบอุณหภูมิต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นเคลือบซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 800 - 1100 องศาเซลเซียส และส่วนใหญ่เป็นเคลือบที่มีส่วนผสมหลักจำพวกฟริต (Frits) หรือ ตะกั่ว ซึ่งนอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
90. วัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้าสำหรับภาชนะบรรจุ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   วัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้ามีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเซมิคอนดักเตอร์เนื่องจากวัสดุดังกล่าวสามารถคายประจุไฟฟ้าที่สะสมบนชิ้น งานได้ และช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิต ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป