กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานวิจัย

ทั้งหมด 78 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 8
41. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... SMEs และ OTOP จังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. มาช่วยพัฒนากลุ่ม SMEs และ OTOP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... (สวทช.) เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559” จังหวัดสงขลา แสดงผลงานวิจัยพร้อมใช้ เข้าถึงได้ง่าย จาก สวทช. และสถาบันวิจัยชั้นนำ ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย” ณ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า จ.ปทุมธานี                  ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
...               1.การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการที่ปรึกษาในสาขาศักยภาพของประเทศ  เพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์   ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
45. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ณ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
47. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยยกประเด็นของคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... 40 ปี ที่วิทยาศาสตร์นาโนมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จากนี้ไปแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์นาโน และนาโนเทคโนโลยีจะดำเนินต่อไปในทิศทางใด สามารถเรียนรู้แนวโน้ม อนาคตของนาโนเทคโนโลยี และพบกับผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
49. วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...           “...วว. ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ  ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในหลากหลายสาขา ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
...                    ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิยาลัยขอนแก่น               ผลงานวิจัยนี้ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป