กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานวิจัยเด่น

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ผลงานวิจัยเด่น, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
... และนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากหน่วยงานพันธมิตร นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวฐานข้อมูลนักวิจัยเพื่อประโยชน์ของภาคเอกชนอีกด้วย      นอกจากนี้ ดร.พิเชฐฯ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมต่อสื่อมวลชนตามที่ ...
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
3. นายกตู่ ปลื้ม! ซินโครตรอน โชว์เจ๋ง! งานวิจัยใช้ประโยชน์จริง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (วทน.) ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นั้น มี 8 หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึงสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้นำผลงานวิจัยเด่นกว่า 40 ชิ้น แบ่งออกเป็น 6 ด้านครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
... วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และสอดคล้องกับหนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นั้น มี 8 หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำผลงานวิจัยเด่น 48 ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
... รวมถึงแสดงผลงานวิจัยเด่นจากการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (Research Highlights) ในเรื่องดังนี้ 1. การติดตามสภาวะฝุ่นหมอกควันภาคเหนือ โดยเทคนิคการดูดกลืนแสงอินฟราเรด 2. การสร้างห้องปฏิบัติการขนาดจิ๋วด้วยแสง ...
จันทร์, 25 สิงหาคม 2014
6. วว. ฉลองครบรอบ 49 ปี จัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นำเสนอนวัตกรรมและผลงานวิจัยเด่น เพื่อเปิดเวที่การเจรจาธุรกิจถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย วว. สู่เชิงพาณิชย์ การส่งเสริมธุรกิจใหม่และพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2012
... (องค์การมหาชน) (สทน.) จัดงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจปี 2 ชวนนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ เลือก 10 ผลงานวิจัยเด่นของ สทน. หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์จากนิวเคลียร์ และส่งเสริมให้งานวิจัยสามารถใช้ในภาคธุรกิจได้จริง ...
พุธ, 14 กันยายน 2011
... พร้อมโชว์ตัวอย่างผลงานวิจัยเด่น ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554    ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2011
... 3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) : แสงซินโครตรอนเพื่อประชาคมวิจัยไทย ฉายมัลติมีเดียกระบวนการผลิตแสงซินโครตรอน นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเด่นประจำปี สซ. กิจกรรมเล่นเกมส์ มอบของรางวัล              ...
เสาร์, 21 สิงหาคม 2010
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมผลงานวิจัยเด่น 143 โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป