กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผช.รมว.

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ก.วิทย์ฯ, ผช.รมว.วท., แถลงข่าว, ซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน]  ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
Tags: [ผช.รมว.]  ...
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
3. ผช.รมว.วท. ประจำกระทรวงวิทย์ฯ ตรวจเยี่ยม ปส.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ผช.รมว.ประจำกระทรวงวิทย์ฯ ตรวจเยี่ยม ปส. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555]  ...
พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2012
    30 มิถุนายน 2559 - กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
         เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้หารือกับนายสมชาย ...
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
    นายโสภณ  เพชรสว่าง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแบบอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ...
อังคาร, 02 กรกฏาคม 2013
              (เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555) ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ...
พฤหัสบดี, 19 กรกฏาคม 2012
     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมายให้ นายวิบูลล์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเป็นประธานการเปิดงานและร่วมสบทบทุนโครงการจัดงานหาทุนซ่อมสร้างและส่งเสริมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา ...
จันทร์, 16 กรกฏาคม 2012
9. ผช.รมว.วท. ประจำกระทรวงวิทย์ฯ ตรวจเยี่ยม ปส.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมสำนักงาน ...
พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2012
10. ผช.รมว.วท. ก.วิทย์ฯ และคณะลงพื้นที่ดูสภาพถนนที่ชำรุด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
             นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป