กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปี 2556

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ประกาศกิตติคุณ, ผู้เกษียณอายุ, ประจำปี 2556]  ...
พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013
2. กระทรวงวิทย์ คิดส์เดย์ (Kids Day) ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [กระทรวงวิทย์, คิดส์เดย์, วันเด็กแห่งชาติ, ปี 2556]  ...
จันทร์, 07 มกราคม 2013
... Fellowships programme (LIF) ภายใต้โครงการ Newton UK–Thailand Research and Innovation Partnership Fund ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักมุ่งส่งเสริมศักยภาพของและความสามารถของนักวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... 934 โรงเรียน ในปี 2556-2558  และในปีนี้ ยังจะขยายผลไปจัดกิจกรรมในพื้นที่แต่ละจังหวัดอีก 66 จังหวัดๆ ละ 35 คน รวม 2,310 โรงเรียน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.44 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้เรียนร่วม ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... การเผยแพร่ความรู้ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีโครงสร้างและแนวทางที่ชัดเจนในการบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี 2556 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เตรียมการในด้านบุคลากร อาคารสถานที่ โรคและอาการที่จะบูรณาการ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... กระบี่ พังงา และตรัง มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยว โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 3.25 แสนล้านบาทต่อปี  การท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... in Pacific and Indian Ocean รายได้ของประเทศไทยที่มาจากการท่องเที่ยวทางทะเลในฝั่งภาคใต้อันดามันที่ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และตรัง มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยว ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย เช่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2556 ประเภททีม จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” 2557 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่น นับเป็น “สนิมเนื้อใน” กัดกร่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย มาเป็นระยะเวลายาวนาน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556-2558 ป.ป.ช.ได้มีการชี้มูลความผิดคดีทุจริตและการร่ำรวยผิดปกติไปแล้ว ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
           กระทรวงวิทย์ จับมือประชารัฐ หนุนเศรษฐกิจประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันหลายมาตรการเพื่อ SMEs และ Startups พร้อมเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป