กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปี 2554

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [ประชุมเชิงวิชาการ, 14 กันยายน 2554, IT in thailand, นิทรรศการประจำปี 2554]  ...
พุธ, 14 กันยายน 2011
2. ประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554]  ...
จันทร์, 08 สิงหาคม 2011
3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
Tags: [ปี 2554]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
Tags: [ปี 2554]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
5. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
Tags: [นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
6. แผนปฏิบัติราชการ 4ปี (2553-2556) และแผนปฏิบัติราชการปี 2554
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
Tags: [นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
7. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
Tags: [นโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2554, ปี2554]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
8. ตัวชี้วัด
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
Tags: [นโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2554, ปี 2554]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
9. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554ของวท.
(Attached to article: แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554ของวท. (Filename: most-plan-2554.zip)  ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2011
10. แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.วท.
(Attached to article: แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.วท.)
แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.วท. (Filename: plan-ops54.pdf)  ...
จันทร์, 07 กุมภาพันธ์ 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป