กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปาฐกถา

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [ปาฐกถา, สกว., กระทรวงวิทย์ฯ]  ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
2. ปาฐกถาพิเศษ STI for Sustainable Development
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
Tags: [ปาฐกถา, เศรษฐกิจพอเพียง]  ...
อังคาร, 05 เมษายน 2016
Tags: [สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, ปาฐกถาพิเศษ, อุดรธานี]  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
Tags: [ปาฐกถาพิเศษ, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, อุดรธานี]  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
Tags: [ปาฐกถา, ข้อมูลน้ำ, ภูมิอากาศ]  ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
6. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 10 กันยายน 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
Tags: [วิดีโอ, คลิป, สมคิด, ปาฐกถาพิเศษ, นโยบายเศรษฐกิจ, ทิศทางเศรษฐกิจ]  ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
Tags: [งานเลี้ยง, พูดคุย, ปาฐกถา, นิสิตเก่าจุฬา, วิศวกรรม]  ...
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, วทน., ปฏิรูป, ปาฐกถา, สกอ.]  ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, วิดีโอ, video, สวทน., ปาฐกถา, ผนึกอียู, อาเซียน, 13 พย.57]  ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
Tags: [ปาฐกถา]  ...
อังคาร, 17 สิงหาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป