กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปลูกป่า

ทั้งหมด 28 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, ศปท., คุณธรรม, จริยธรรม, ปลูกป่า, ปลูกจิตสำนึก, การต่อต้าน, การทุจริต]  ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
Tags: [ศปท., จิตสำนึก, ค่านิยม, ต่อต้านการทุจริต, ปลูกป่า, คุณธรรมและจริยธรรม]  ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
3. Clipping วท ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 12 ดีเดย์ มิ.ย.ปลูกป่าเขาหัวโล้นน่าน ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
... การผลิตไฟฟ้า โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น การประหยัดพลังงานด้วยโครงการการจัดการ ด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) รวมถึงดําเนินโครงการปลูกป่า กฟผ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... ให้มีรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง รถยนต์ Hybrid รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แม้กระทั่งการรณรงค์ปลูกป่าในอาเซียน เพื่อจะเพิ่มผืนป่าให้มากขึ้น ได้มีการจัดทำ Roadmap ของการลดหมอกควันให้หมดสิ้นไป ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
6. Clipping วท ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ภาพข่าว คอลัมน์ ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ปั่นปลูกป่า  กรุงเทพธุรกิจ 9  ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
... ผ่านการนำผลงานวิจัยและการวัดคุณภาพของอากาศจากโรงงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เป้าหมายที่โครงการได้ดําเนินการอยู่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ...
เสาร์, 14 พฤศจิกายน 2015
... การทำปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ที่เรียกว่าปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ ตามความต้องการมีการสำรวจดิน แล้วก็เอาปุ๋ยมาผสมเอง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง ขายได้ส่วนต่างก็มากขึ้น - เรื่องของการเลี้ยงสัตว์ การปลูกป่า ...
อาทิตย์, 11 ตุลาคม 2015
... ปลูกป่าและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “เจริญสติ ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ”  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
... หัวข้อ "กระทรวงวิทย์ฯ อาสาปลูกป่าทดแทน" เมื่อวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง       ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป