กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปลูกจิตสำนึก

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, ศปท., คุณธรรม, จริยธรรม, ปลูกป่า, ปลูกจิตสำนึก, การต่อต้าน, การทุจริต]  ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
2. โครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาเเละวันเข้าพรรษา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ...
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
... ถวาย คือ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า และเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์      - โครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีกิจกรรม ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเรียนรู้ปัญหาต้นเหตุ-ปลายเหตุ การปลูกจิตสำนึก และเชื่อมต่อการศึกษาไปสู่ความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน      ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
5. ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    สำหรับบรรยากาศในการสัมมนาฯ ได้ทำการแบ่งกลุ่มระดมสมอง ซึ่งทุกคนมีความตื่นตัวแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเต็มที่ โดยส่วนใหญ่มุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง สปป.ลาว เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ปลูกจิตสำนึก ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... ต้องใช้กลไกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือ การปลูกจิตสำนึกเหล่านี้ ต้องเริ่มต้นให้ได้นะ ถ้าเริ่มต้นไม่ได้ เราก็ไม่สามารถจะควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้ด้วยกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... จึงเกิดความคิดที่อย่างทำให้สังคมหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเราต้องทำให้ทุกคนรู้จักและเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติ วิธีที่น่าจะเข้าถึงและเข้าใจง่ายที่สุดคือภาพถ่ายที่บันทึกจากความเป็นจริง ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
... 2. เพื่อต้องการสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้น 3. ภารกิจหลักของ ป.ป.ช.คือการปราบปรามการทุจริตแต่จะสำเร็จไม่ได้หากไม่มีเครือข่าย ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... ต้องเริ่มตั้งแต่ต้องไม่ให้เกิด จะเกิดช่องว่างตรงไหน กฎหมายเป็นอย่างไร ช่องโหว่อยู่ตรงไหน เพราะทุกคนก็แสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายทั้งสิ้น แต่เขียนกฎหมายแรงไปก็ปฏิบัติไม่ได้อีก สำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึก ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... แล้วก็ผลักดันผลประโยชน์ของคนไทย และประเทศไทยให้ได้ต่อไป ตลอดจนย้ำจิตสำนึกของความเป็นคนไทย แม้ว่าประเทศเรานั้นจะมีความเจริญไปข้างหน้า แต่เราก็ต้องไม่ลืมความเป็นไทย เรียกว่าปลูกจิตสำนึกไทยตลอดเวลา แล้วผมก็ได้ชี้แจงสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการในทุก ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป