กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปรับปรุงพันธุ์พืช

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ปรับปรุงพันธุ์พืช]  ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
Tags: [ปรับปรุงพันธุ์พืช]  ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
       3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 8  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช  ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... 6.นักนิติวิทยาศาสตร์ 7.นักปรับปรุงพันธุ์พืช 8.นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 9.นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ 10.นักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวมาให้เยาวชนได้ทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้สนุกกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจริงในการประกอบอาชีพ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... การนำเทคโนโลยีจีโนมมาใช้ในการศึกษายีนความหอมในข้าวซึ่งได้จดสิทธิบัตรแล้วในหลายประเทศ และการใช้เทคโนโลยีจีโนมปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจหลายๆ ตัวของประเทศไทย เช่น ข้าว อ้อย ปาล์ม และยางพารา เป็นต้น และ ดร.สมวงษ์ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... ให้เขาได้เรียนรู้จากผู้ร่วมอาชีพเดียวกันที่ประสบความสำเร็จ ท่านต้องช่วยเหลือและเรียนรู้จากกันและกัน พี่จูงน้อง เพื่อนจูงเพื่อน อะไรก็แล้วแต่ เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของท่านเอง (2) การใช้ผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... ภาคเอกชน ภาคประชาชน การดำเนินโครงการนำร่องพัฒนากำลังคน STEM ทางเทคนิค ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน การบูรณาการพัฒนากำลังคน วทน. ระดับสูงและในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะคนในสาขาระบบรางและนักปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อสร้างผลิตผลการเกษตรมูลค่าสูง  ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
8. “พิเชฐ” เดินหน้าปฏิรูป วทน. หวังสร้างประเทศไทยด้วยนวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Talent Mobility การพัฒนากำลังคน STEM รองรับความสามารถในการแข่งขันและกระจายโอกาสสู่พื้นที่ในภูมิภาค นอกจากนี้ยังสร้างและพัฒนากำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ระบบราง นักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อสร้างผลิตผลการเกษตรมูลค่าสูง ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
9. พิเชฐฯ นำทัพคณะผู้บริหาร วท. ตรวจเยี่ยมซินโครตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อพัฒนายารักษาโรค  หรือการตรวจหาโครงสร้างโมเลกุล และพันธะเคมีของยารักษาโรคต่างๆ       2.ด้านอาหาร และการเกษตร ใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะ และ ศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืช ...
อาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2014
... มีการบูรณาการให้ความร่วมมือในด้านการนำเทคโนโลยี จากการวิจัยพัฒนาไปช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเรื่องการอุปโภคบริโภคสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีน้ำน้อย ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป